Sahifa yuklanmoqda . . .

Gadoiy Hayoti va Ijodi

Gadoiyning nomi hozircha ma’lum emas. Bu adib haqidagi tarixiy-adabiy ma’lumotlar ham oz. Alisher Navoiyning «Majolis un-nafois» hamda «Mahbub ul-qulub» asarlarida Gadoiy haqida ayrim qaydlar uchraydi. Faxri Hirotiyning «Radoyif ul-ash’or» nomli tazkirasida Gadoiyning fors-tojik tilida yaratilgan g’azali mavjud. Bu holat adibning ikki tilda ijod etgani zullisonayn shoir bo’lgani haqida ma’lumot beradi. Bu bilan u «Muhabbatnoma» muallifi Xorazmiy an’analarini davom ettirgandir. Alisher Navoiy Gadoiy ijodiga yuqori baho beradi. Uni turkigo’y adiblar orasida alohida hurmat va e’tiborga sazovorligini uqtiradi.

Hozircha Gadoiy haqida to'liq ma'lumot kiritilmadi. Iltimos keyinroq tekshirib ko'ring.

Barcha taklif va mulohazalaringizni quyidagi elektron manzilga yuboshiringiz mumkin: