Sahifa yuklanmoqda . . .


O'tkan kunlar Majburiyat

Qo‘qondan har kun deyarlik xabarlar kelib turar edi. «Qo‘qon sipohi tomonidan
Toshkand o‘raldi» degan xabarga endi o‘n besh kunlab vaqt o‘tgan edi. Ammo hanuz —
«Toshkand olindi» degan gap yo‘q edi.
Kechadan beri kishilar og‘zida: «Normuhammad qushbegi yaralangan, Qo‘qon
yigitidan bir yarim mingi qirilgan» degan xabar yurib ketdi. Chamasi, Azizbek osonliq
bilan jon beradigan ko‘rinmaydir.
Anovi yarasining ustiga Toshkand foji’asi kelib qo‘shilg‘ach, Otabek tag‘in ham
xayolchanlangan, tag‘in ham xomushligini ortdirgan edi. Hatto ba’zi kunlar hujrasidan
tashqarig‘a chiqmas, kishilar bilan so‘zlashmas, boshqacha aytkanda kundan-kunga
go‘shanishinlikka yaqinlashib borar edi.
Bu kun ertalabki choydan so‘ng Hasanali kechagi fikrini chinlab amalga oshirmoqchi
bo‘ldi. Chunki Otabekdagi o‘zgarish — kundan-kunga rangining siniqib borishi, hujradan
chetka chiqmasligi, xomushligi va boshqalar Hasanalini yaxshig‘ina qo‘rquvg‘a solg‘an,
o‘zining faqat tomoshachig‘ina bo‘lib yurishidan rizosiz-langan edi. Durust, ul Otabekning
muhabbatiga voqif bo‘lg‘anidan beri bir daqiqa ham uni o‘zining ko‘z o‘ngidan uzoq
tutmag‘an: mahbubasi kim, kimning qizi, birar ebini qilsa mumkinmi? — Mana
shuningdek masalalarni tekshirib, bilib ham o‘ylab kelgan edi. Ammo bu to‘g‘rida
Otabekning ko‘magiga chinlab bel bog‘lashdan uni ba’zi ehtimollar to‘xtatib: «Otabek
yosh, yoshlar muhabbati uchar qush, balki, bu kun-erta unutib ham yuborar» kabi
mulohazalarda bo‘ling‘an edi. Nihoyat, Otabekdagi o‘ychanliq va o‘zgacha hollarning
kundan-kunga kuchayib borishi Hasanali haligi mulohazadan voz kechdirib, boshqa
yo‘sunlarni qaratmoqqa majbur etdi.
Garchi uning qarori bir nuqta ustida to‘xtag‘an bo‘lsa ham shu holda tinib turmadi,
yana yuz turlik boshqacha yo‘sunlarni o‘yladi, ming turlik xayollarga borib qaytdi, ammo
ularning bittasini ham Otabek og‘rig‘ig‘a em deb topmadi va nihoyat:
 — Ko‘ray-chi, qadamim muborak bo‘larmikin, — deb qo‘ydi.
Kechlik oshni o‘tkazgach, Hasanali o‘z hujrasidan kiyinib chiqdi-da Otabek yonig‘a
kirdi. Otabek «Boburnoma» mutolaasi bilan mashg‘ul edi. Ba’zi bir ehtimollarga qarshi
o‘zining niyatini bildirmay:
— Menda yumishingiz yo‘qmi, bek? — deb so‘radi Hasanali. — Hammomga bormoqchi
edim...
Otabek ko‘zini kitobdan uzmay javob berdi:
— Yumishim yo‘q, boraveringiz.
Hasanali chiqdi. Qosh qorayib, qorong‘u tushayoz-g‘an edi. Havo bulut, achchig‘,
sovuq yel to‘rt to-mong‘a yugurar, onda-sonda qor uchqunlarini quvlab ziriqtirar edi.
Eruv vaqtida yarim beldan loy kechishka to‘g‘ri keladigan ko‘chalarning loyi
qatqaloqlang‘an, shuning uchun yurguchi qiynalmas, aksincha ola-chalpoq qor
pag‘alarini bosishdan vujudga kelgan oyoq ostidag‘i «g‘arch-g‘urch» tovushlari kishiga
bir turlik kayf, musiqaviy yengillik berar edilar. Do‘konlar yopiq bo‘lsalar ham
choyxonalar ochiq, kishilar o‘rtaga gulxan solib, choyxonachining bachchasini gohi
o‘zlariga xon ko‘tarib va gohi «xon qizi» deb ham qo‘yadirlar. Xon saylag‘uchilar orasida
yosh yigitlar bor bo‘lg‘anidek, katta sallalik mullanamolar, yetmish yoshliq keksalar ham
ko‘rinadirlar... Qish kechalari juda uzun, shuning uchun choyxonalar obod; xalq
lazzatlanib bachchaning tabarruklangan choyini ichadir, husniga tamosho qilib xudoning
qudratiga hayron qoladilar...
Hasanali Ziyo shohichining tashqarisig‘a kelib kirdi-da, mehmonxona darichasiga
qaradi. Daricha tirqishidan ko‘rilgan yorug‘liq mehmonxonada kishi borliqni bildirar edi.
Hasanali tuzatinib oldi va ichkariga kirdi. Ziyo shohichi namoz o‘qumoqda bo‘lib,
mehmonxona chet kishidan xoli edi. Bu tasodufdan Hasanali so‘yindi va Ziyo akaning
namozni bitirishini kutib o‘lturdi. Ziyo shohichi yonig‘a salom berib joynamozdan
orqasiga qarab qo‘ydi. Fotihaga qo‘l ko‘tardi. Fotihadan so‘ng kelib Hasanali bilan
so‘rashdi:
— Keling ota, tinchlikmi?
— Shukur, tinchlik.
Tancha tevaragiga ulturishdilar. Bir muncha vaqt so‘zsiz edilar. Ziyo shohichi bu
vaqtsiz tashrifka tushuna olmay «nima qilib yurasan?» degandek etib, bir necha qayta
Hasanaliga qarab oldi.
— Ajablanmangiz, boy aka, kelishimda bir majbu-riyat bor.
— Sizni Otabek yubordimi?
— Yo‘q, o‘zim keldim, boy aka.
Ziyo shohichi yana tushuna olmadi. To‘g‘risi ham Hasanalining bu kelishi Ziyo aka
uchun yot bir ish edi. Chunki, Hasanali Otabekning quli. Qullar bilan jiddiy muomalada
bo‘linmoq, ayniqsa Ziyo shohichilardek odamlarg‘a favqulodda bir ish. Buning ustiga
majburiyat ostida o‘zicha kelishi...
Ziyo akaning boshi qotib oxirda so‘radi:
— Majburiyatingiz?
Hasanali kulimsirab oldi:
— Majburiyatimni eshitsangiz, balki ishonmassiz.
— Xo‘sh.
— O‘zingizga ma’lumki, — dedi tuzuklanib Hasan-ali, — Marg‘ilon kelganimizga
yigirma besh kun, bir oylar chamasi fursat o‘tdi. Shundan beri Otabek dard-mand.
Ziyo aka ajablangan edi:
— Qanday dardmandlik, Otabek sog‘-ku?
 — To‘g‘ri aytasiz, — dedi Hasanali, — ammo men ham uning dardiga bir necha kunlab
tushunmay yurgan edim.
— Xo‘sh, dardi?
— Muhabbat.
— Muhabbat?
— Muhabbat! — deb takrorladi Hasanali. — Shu yigirma besh kunlik bir muddatning
ichida ul butunlay odamgarchilikdan chiqayozdi. Bu o‘rtada qanday tashvishlarga
tushmadim, so‘rasangiz.
— Kimga muhabbat qo‘yg‘an, xabaringiz bo‘ldimi?
— Bo‘ldi. Qutidorning qizig‘a.
— Ha, ha-a! — deb yubordi Ziyo aka va bir oz o‘ylang‘adan keyin so‘radi, — buni siz
aniq bilasizmi?
— Aniq bilaman.
— O‘zi aytdimi?
— O‘zi aytmasa ham shunga yaqinlashtirdi.
— Otabek qizni qayerda ko‘rgan?
— Afsuski, buni bila olmadim.
Hasanalining kelish majburiyati va nima uchun kelganligi Ziyo akaga yaxshi
onglashildi ersa-da, yana shunday bo‘lsa ham so‘radi:
— Endi nima qilmoqchisiz?
— Huzuringizga kelishimning bosh sababi ham shundandir, — dedi Hasanali. — Bu
to‘g‘rig‘a siz qanday yo‘llar ko‘rsatasiz va nima kengashlar berasiz, albatta shunga qarab
bir ish qilamiz, deb xizmatingizga keldim.
Ziyo aka o‘ylab qoldi. Qiziq gap, deb bir-ikki qayta nos otib oldi. Bu orada Hasanali
boshdan-oyoq hikoyani so‘zlab chiqdi.
— Nozik gap, — dedi oxirda Ziyo aka, — agar biz Otabekni bu yerdan uylandirib
qo‘ysak, hoji bizdan xafa bo‘lmasmikin?
— Ko‘b yashang, boy aka. Qulingiz ham bu to‘g‘rida ko‘b o‘yladim. Xafa bo‘lsa nima
chorakim, biz shu ishka majbur bo‘lg‘an bo‘lsaq. Shuning bilan birga Yusufbek hoji ham
unchalik aqlsiz kishilardan emaski, bu gapka xafa bo‘lsa. Ammo men qutidor ko‘nadimi,
yo‘qmi, deb bu tomonni o‘ylab turibman?
Ziyo aka yana o‘ylanib bosh qashindi:
— Aytkaningizdek masalaning bu tarafi ham nozik,— dedi, — ammo qutidorning
Otabekka qarashini yaxshi bilsam ham o‘rtada yirog‘liq masalasi bor... Qizimni
musofirga bermayman, deb qo‘yarmikin, bilmadim...
— Menimcha qutidorning oldidan bir yo‘li o‘tilsin,— dedi Hasanali, — agarda ko‘nib
xo‘b desaku xayr, ko‘nmagan taqdirda bu xabarni Otabekka yetkuzsak, zora, shuning
bilan ko‘ngli sovib tushsa.
Hasanalining bu so‘zi Ziyo akaga ham ma’qul bo‘lib tushdi:
— Bo‘lmasa, qutidornikiga qachon borilsin, deysiz?
— Bundagi ixtiyor sizdadir.
Ziyo aka o‘ylab turdi-da, yuziga kulgi chiqardi:
— Hozir boramiz, — dedi, — biz ham umrda bir sovchiliq qilayliq.
Ziyo aka kiyinish uchun qo‘zg‘algan edi. Hasanali undan so‘radi:
— Manim ham birga borg‘anim ma’qulmi yoki yolg‘iz o‘zingiz?
Ziyo aka qo‘l silkib:
— Sizning borishingizdan zarar yo‘q, — dedi.

Qutlug' bo'lsin

Toshkand ustida qonliq bulutlarYangi Romanlar Abdulla Qodiriy Romanlari Abdulla Qodiriy asarlari